Termeni și Condiții

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor și/sau serviciilor vizualizate pe site-ul tapiteriicurate.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare detaliate mai jos.

Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

 

Tapiteriicurate.ro este administrat de Campenii Online Marketing SRL, Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, ap. 89, numit în continuare Câmpenii.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului câmpenii.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, poți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

 

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

CAMPENII – este denumirea comercială a S.C. CAMPENII ONLINE MARKETING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, jud. Cluj, având număr de ordine în Registrul Comerțului J16/5452/29.08.2017, CUI 38152103.

Vânzător – CAMPENII.

Cumpărător – persoana fizică / juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – persoana fizică / juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către CAMPENII (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între CAMPENII și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să-și creeze Liste.

Lista – pagina web din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le considera a fi preferate și pe care, ulterior, le poate adăuga în coșul de cumpărături („coșul meu”).
Listele pot fi:

–    Publice: orice Client/Cumpărător/Utilizator poate vizualiza Lista Cumpărătorului/Utilizatorului în cazul în care acesta a distribuit-o pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etc…) sau dacă accesează profilul public al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. Listele sunt publice, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca private oricând, direct din Contul său, secțiunea Favorite.
–    Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca și publice oricând, direct din Contul său, secțiunea Favorite.

Site – domeniul campenii.com și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitații acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către CAMPENII, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimata în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată în plus.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate CAMPENII își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel CAMPENII. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al CAMPENII, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, CAMPENII își rezerva dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. CAMPENII poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care CAMPENII are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A. (suntem neplătitori de TVA).

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exacta adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții CAMPENII.

3.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9. După 7 (șapte) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a CAMPENII, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de CAMPENII, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al CAMPENII asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al CAMPENII.

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între CAMPENII și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea CAMPENII cu referire la acel Conținut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care CAMPENII conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea CAMPENII pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Nici un Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea CAMPENII și/sau al angajatului/prepusului CAMPENII care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 1. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plătii online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de CAMPENII, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea nici unui motiv și fără să suporte alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

6.6. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa http:// Tapiteriicurate.ro/info/form/renuntare.

6.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, iar Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
6.7.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.9. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afișată în Site după cum urmează:

6.10.1. “în stoc” – avem mai mult de 3 bucăți în stocul CAMPENII

6.10.2. “stoc limitat” – avem mai puțin de 3 bucăți în stocul CAMPENII

6.10.3. “în stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil în stocul CAMPENII. Dacă înregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “în stoc furnizor”, unul dintre consultanții noștri de vânzări te va contacta în cel mai scurt timp ca să-ți comunice disponibilitatea Bunului.

6.10.4. “la comandă” – Bunul nu este disponibil în stocul CAMPENII și pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “la comandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului și te va contacta ca să-ți comunice disponibilitatea Bunului.

6.10.5. “precomanda” – Bunul nu este disponibil în stocul CAMPENII și nici în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului și te va contacta ca să-ți comunice disponibilitatea Bunului.

6.10.6. “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul CAMPENII

6.10.7. “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru că nu se găsește în stocul furnizorului.

 1. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
7.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.8. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;

7.1.9. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

7.1.10. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

7.1.11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 1. CONFIDENȚIALITATE

8.1. CAMPENII va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. CAMPENII nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a CAMPENII, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai CAMPENII: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care CAMPENII poate dezvolta pe piață programe comune de ofertare a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

 1. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele CAMPENII sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de CAMPENII. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

9.2. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să-și exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

9.2.1. prin contactarea CAMPENII în acest sens.

9.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Abonările mele”.

9.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

9.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 1. FACTURARE – PLATA

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului Tapiteriicurate.ro nu includ T.V.A. conform legislației în vigoare (nu suntem plătitori de TVA).

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de CAMPENII, cu excepția Bunurilor și/sau Serviciilor vândute de partenerii CAMPENII Marketplace, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de CAMPENII, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către CAMPENII în Contul său sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: sesizari@tapiteriicurate.ro.

10.8. Plata prin MobilPay este o modalitate rapidă de plată on-line cu cardul, care constă în efectuarea plății printr-un singur click prin utilizarea Tokenului aferent cardului, fără a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plată la fiecare Tranzacție.

10.8.1. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile CAMPENII și nici nu vor fi stocate de către CAMPENII sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizata să presteze servicii de stocare a datelor de card este Netopia SA, societate constituita si care funcționează conform legislației din România.

10.8.2. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

10.8.3. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

10.8.4. Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul poate introduce datele mai multor carduri de plată pe care le deține, pentru care se poate activa opțiunea de plata MobilPay.

10.9. Plata în numerar la sediu

10.9.1. Dacă vrei să ridici comanda de la sediul nostru, o poți achita  numerar.

10.9.2. Pentru persoanele juridice, limita maximă de plată numerar este 5.000 RON pe zi.

10.10. Plata prin transfer bancar. În acest caz, vei primi o factură proformă pe care o vei putea plăti direct în contul nostru bancar.

Factura proformă va fi valabilă doar 24 ore de la emitere.

Ne rezervăm dreptul de a modifica preturile produselor și serviciilor afișate pe site precum și promoțiile aferente. Ne rezervăm dreptul să solicităm plata integrală în avans în cazuri speciale.

Câmpenii face toate eforturile ca să furnizeze informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. Este posibil ca unele prețuri să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu (art. 1303 Cod civil), Câmpenii are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

LIVRAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR

11.1. În cazul produselor materiale livrate de Câmpenii, coletul va ajunge la ușa ta în termen de 48 de ore de la confirmarea telefonică a comenzii și expedierea lui de către firma noastră.

Comenzile vor fi livrate:

– Imediat: Dacă toate produsele sunt în stocul Câmpenii. Livrarea se face prin curier rapid (comanda va ajunge la destinație în ziua următoare).

– În intervalul de timp specific, afișat, al fiecărui produs: Dacă produsele sunt disponibile în stocul furnizorilor.

– În intervalul de timp agreat împreună cu tine.

11.2. Comenzile plătite cu Ordin de Plată se livrează numai după intrarea sumei în contul Câmpenii.

11.3. În cazul în care vrei să specifici anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, te  rugăm să notezi în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea comenzii.

11.4. Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află pe stoc vei fi înștiințat în acest sens.

În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă accepți și confirmi acest lucru prin email.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare.

Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului și vom fi înștiințați telefonic în termen de 2 ore de la primirea coletului.

11.5. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau să le predea personal la sediul CAMPENII, conform opțiunii Clientului.

11.6. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.7. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

11.8. Taxele de livrare:

– Livrarea comenzilor este GRATUITĂ pentru comenzile mai mari de 300 Ron.

– Pentru comenzile cu o valoare mai mică de 300 Ron se percepe o taxă de transport de 28 Ron.

– Excepție fac coletele cu o greutate mai mare de 20 kg. În aceste cazuri îți trimitem o ofertă de livrare personalizată.

11.9. Pentru serviciile efectuate în localitatea Cluj-Napoca nu se percep taxe. Pentru efectuarea serviciilor în celelalte localități din județ, se va percepe o taxă de transport de minim 50 lei, în funcție de distanță.

 1. GARANȚII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către CAMPENII, cu excepția celor Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

12.2. În cazul Bunurilor vândute și livrate de CAMPENII, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către partenerul de service CAMPENII.

12.3. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comandă, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său de pe tapiteriicurate.ro, va deține o evidență a certificatelor de garanție emise de CAMPENII, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate dorește.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 (patruzecișiopt) de ore în contul de client, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: sesizari@tapiteriicurate.ro.

12.6. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția mărfii pe adresa sesizari@tapiteriicurate.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12.7. În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către CAMPENII, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

12.8. Serviciile noastre de curățenie beneficiază de următoarele garanții.

a) Garanția de 300% pe satisfacție
Aceasta se aplică după cum urmează: Dacă nu-ți place rezultatul unuia sau mai multor servicii prestate de noi pentru tine, primești banii înapoi pentru respectivul serviciu și-l executăm încă o dată.
Exemplu: Dacă ai cumpărat pachetul SPA Platinum și nu-ți place cum s-a curățat scaunul șoferului, vei primi înapoi banii aferenți curățării unui scaun și-l vom curăța din nou gratuit.

b) Garanția de 300% pentru reapariția petelor în decurs de 30 de zile de la curățarea mașinii.
Această garanție aplică astfel: Dacă în termen de 30 de zile de la ridicarea mașinii de la noi îți reapar petele pe vreo parte a tapițeriei, vei primi înapoi banii aferenți curățării respectivei părți a tapițeriei și-o vom curăța din nou, gratuit.
Exemplu: Cumperi pachetul SPA Gold, iar în decursul celor 30 de zile de la curățarea mașinii îți reapar petele pe o ușă. Ne anunți, vii cu mașina la noi, îți returnăm suma aferentă curățării unei uși și refacem serviciul gratuit.

c) Garanția pe impermeabilizare tapițerie textilă/piele este 6 luni de la data aplicării. Garanția pentru protecție ceramică piele este de 1 an de la data aplicării.
Cum funcționează: Dacă impermeabilizarea tapițeriei textile și/sau piele sau protecția ceramică de pe vreo parte a tapițerie protejate astfel nu rezistă atât cât o garantăm noi, primești înapoi banii aferenți protejării părții respective a tapițeriei și vom reface serviciul gratuit.
Exemplu: Dacă cumperi impermeabilizare scaune și banchetă și după 5 luni și 3 săptămâni tapițeria scaunului șoferului nu mai este impermeabilă, ne anunți, vii cu mașina la noi, îți returnăm suma de bani aferentă impermeabilizării unui scaun și refacem impermeabilizarea gratuit.

d) Garanția pe stricăciuni.
Funcționează astfel: Dacă în timp ce-ți curățăm mașina ți se deteriorează ceva datorită activității noastre de detailing, suportăm costurile reparațiilor aferente.
Exemplu: Îți curățăm consola și-ți rupem nuca de la schimbător. În acest caz suportăm costurile altei nuci de schimbător și al manoperei de schimbare.
Condiția funcționării garanției este ca la preluarea mașinii să anunți stricăciunea provocată, în cazul în care nu am făcut-o deja noi. Nu suportăm (de exemplu) reparația unor zgârieturi pe plasticul consolei dacă nu au fost sesizate la preluarea mașinii.

 1. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 1. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

14.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

14.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către CAMPENII, acestea fiind opozabile Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

 1. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

15.1. Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, în secțiunile “Întrebările și răspunsurile clienților” și “Review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

15.2. În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

–    să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

–    să utilizeze un limbaj corespunzător, ne ofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
–    să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi înscrisă în secțiunea “Întrebările și răspunsurile clienților”, și orice Review va fi înscris în secțiunea “Review-uri”;

–    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nici o măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice alta informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;

–     să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

15.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

–    fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

–    fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

–    fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

–    fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

15.5. Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut va fi examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

15.6. În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului: http://info.tapiteriicurate.ro/reclamatii-sesizari. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. CAMPENII este înregistrată în Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 4732.

16.2. Începând cu data de 25 Mai 2018 respectăm și ne conformăm Regulamentului general aplicat de toate statele Uniunii Europene privind protecția datelor conform legislației UE (GDPR 679/2016). Până la această dată am respectat și ne-am conformat Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
SC Campenii Online Marketing SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine sau despre altă persoană.

Mai multe despre protecția datelor cu caracter personal găsești aici.

 1. CÂȘTIGURI

17.1. Atunci când abordează aspectele financiare în oricare dintre Site-urile noastre, clipuri video, buletine de știri sau alt conținut, am depus toate eforturile pentru a ne asigura că programele noastre au capacitatea de a te ajuta să-ți îmbunătățești viața.

17.2. Cu toate acestea, nu există nici o garanție că vei obține nici un rezultat folosind oricare dintre ideile noastre, instrumente, strategii sau recomandări, iar noi nu pretindem că ceea ce a funcționat la noi, va funcționa și la tine.

17.3. Nimic de pe Site-urile noastre nu sunt promisiuni sau garanții de câștiguri.

Nivelul tău de succes în atingerea rezultatelor similare depinde de o serie de factori, inclusiv de calificare, cunoștințe, capacitate, dedicare, pricepere de afaceri, de rețea, situația financiară și altele.

Deoarece acești factori diferă în funcție de indivizi, nu putem și nu garantăm succesul, nivelul venitului, sau capacitatea de a câștiga venituri.

17.4. Ești singurul responsabil pentru acțiunile tale și rezultatele în viață și în afaceri.

17.5. Orice declarații anticipative prezentate pe Site-urile noastre sunt pur și simplu opinia noastră și, prin urmare, nu sunt garanții sau promisiuni pentru performanță reală. Ar trebui să fie clar pentru tine că prin lege nu facem nici o garanție că vei obține nici un rezultat din ideile noastre sau modele prezentate pe site-urile noastre.

 1. DREPTURILE DE AUTOR

18.1. Întregul conținut al site-ului tapiteriicurate.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Campenii sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

18.2. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul tapiteriicurate.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

18.3. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală poți folosi adresa de mail contact@câmpenii.ro

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

19.1. Câmpenii respectă dreptul tău la confidențialitate. Transmiterea datelor către terți (alții decât împuterniciții Campenii), prin transfer, închiriere, schimbare sau prin orice altă modalitate, nu se va face decât în cazul, în care există acordul expres în scris al persoanei care a transmis datele acestea.

19.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate pentru managementul relației cu consumatorii, prelucrarea comenzilor, informarea asupra noutăților sau ofertelor în magazinul online câmpenii.ro, evaluarea serviciilor, urmărirea evoluției comenzilor.

19.3. Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul tău în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Mai multe date despre datele cu caracter personal găsești aici.

 1. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND PRODUSELE

Câmpenii nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziționate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispozițiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii va rugăm să vizitezi secțiunea “Schimb/Returnare produs“.

 1. FORȚA MAJORĂ

17.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între CAMPENII și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Cluj-Napoca.

 1. COOKIE-URILE

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul tău mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

23.1. Ce se înțelege prin cookie-uri?

Cookie-ul este un fișier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitezi. Datorită cookie-urilor, site-ul reține, pe o perioadă de timp, acțiunile și preferințele tale (login, limbă, dimensiunea caracterelor și alte preferințe de afișare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduci ori de câte ori revii la site sau navighezi de pe o pagină pe alta.

23.2. Cum se folosesc cookie-urile?

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză a utilizării paginilor de internet oferit de Google, Inc. („Google”). Serviciul utilizează „cookies” – fișiere text create pe calculatorul tău, care permit analizarea modului în care utilizatorii folosesc site-ul în cauză. Informațiile generate de aceste fișiere se referă la modul în care folosești site-ul, inclusiv la adresa ta de IP.

Ele sunt transmise către Google, care le stochează pe servere din Statele Unite. Google va folosi aceste informații pentru a evalua modul în care utilizezi site-ul, pentru a realiza rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site și de utilizarea internetului.

De asemenea, Google poate transfera aceste informații unor terți, în situația în care legea impune acest lucru sau în cazul în care terții respectivi prelucrează informațiile în numele Google.

Google nu va asocia adresa ta de IP cu nicio altă informație pe care o deține. Poți bloca utilizarea fișierelor „cookies” selectând anumite setări pentru browser-ul tău. Dacă alegi această variantă însă, este posibil să nu poți utiliza toate funcțiile acestui site.

Folosind acest site, îți dai automat acordul ca Google să-ți prelucreze datele, în modul și în scopurile menționate mai sus.

23.3. Cum poți controla cookie-urile?

Poți controla și/sau șterge cookie-urile după cum dorești – pentru detalii, consultă site-ul AllAboutCookies.org. Poți șterge toate cookie-urile din calculatorul tău și poți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faci acest lucru, este posibil să fii nevoit să setezi manual unele preferințe, de fiecare dată când vizitezi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opțiuni să nu funcționeze.