GDPR

Începând cu data de 25 Mai 2018 respectăm și ne conformăm Regulamentului general aplicat de toate statele Uniunii Europene privind protecția datelor conform legislației UE (GDPR 679/2016). Până la această data am respectat și ne-am conformat Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Tapiteriicurate.ro deținut de SC Campenii Online Marketing SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Serviciul nostru include comunicări cu caracter administrativ și comercial care vă vor fi trimise doar la solicitarea dumneavoastră sau cu acordul dumneavoastră în momentul în care decideți să vă înregistrați ca utilizator.

Drepturile dvs. 

Noul Regulament pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conferă mai multe drepturi:
• Dreptul la informare este dreptul Dvs. de a primi informații referitoare la identitatea și datele noastre de contact, scopul în care se procesează datele, categoriile de date vizate, destinatarii la care ajung datele Dvs. prin intermediul nostru, respectiv la existenta drepturilor pe care le aveți în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și condițiile în care acestea pot fi exercitate;
• Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele Dvs. și dacă da, vă oferim acces la aceste date și informații despre cum sunt procesate;
• Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul ca acestea să poată fi transmise altui operator direct;
• Dreptul la opoziție vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când acest lucru vizează un interes public sau un interes legitim;
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârziere a informațiilor personal nepotrivite sau inexacte.
• Dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să ștergeți datele colectate fără întârziere în oricare dintre următoarele situații: dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, dacă datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă de timp, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea, în cazul în care cel care v-a colectat datele mai are nevoie de date personale în cazul în care prelucrarea nu a făcut obiectul unei cereri de protecție a dreptului la instanță.
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale vă oferă posibilitatea de a solicita și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrările efectuate prin mijloace automate (inclusiv crearea de profiluri), care produc pentru Dvs. efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• Dreptul de a va adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi exercitat în cazul în care vi s-au încălcat oricare dintre drepturile garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, ne-ați reclamat abaterea și nu am rectificat sesizarea în termenul legal.

Responsabilitatea dumneavoastră de furnizare a datelor corecte și complete impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea produselor comercializate

În utilizarea serviciului, dumneavoastră sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, așa cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunteți de acord să furnizați aceste informații corect și complet.
În situația în care considerăm că această obligație nu este respectată de către dumneavoastră, ne rezervăm dreptul să vă blocăm accesul, pe perioada determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.

Tapiteriicurate.ro nu expediază comenzi persoanelor sub 16 ani și nu colectează conform Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal informații de la copiii sub vârsta de 16 ani. Dacă sunteți sub vârsta de 16 ani, vă rugam să nu ne furnizați nici o informație. Dacă devenim conștienți de faptul că am colectat informații de la un copil sub 16 ani, vom face eforturi rezonabile comercial pentru a șterge astfel de informații din baza noastră de date.

Securitatea Datelor Personale

Datele personale ale dumneavoastră vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc.
Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri.

Înregistrarea ca membru, parola și comportamentul ca membru

Prin înregistrarea ca membru veți fi solicitat să vă alegeți un nume de utilizator (adresa de e-mail) și o parolă. Sunteți responsabil(ă) de păstrarea în siguranță a parolei de acces ca membru al acestui site, orice activitate desfășurată sub numele dumneavoastră de utilizator fiind integral în responsabilitatea dumneavoastră.
Pentru confirmarea datelor contului, utilizatorul va fi anunțat la adresa de e-mail declarată la crearea contului. Acest email de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adresele de email ale altor utilizatori pentru a crea conturi fictive. Dacă primiți un astfel de mesaj, în condițiile în care nu v-ați înregistrat personal pe site sau la telefon și nici nu ați plasat o comandă telefonică de servicii pe tapiteriicurate.ro vă rugăm să ne anunțați. Sunteți de acord să ne înștiințați imediat despre orice pierdere a parolei sau semn de activitate neautorizată sub numele dumneavoastră de utilizator. Formularul de profil al utilizatorului conține câmpuri care pot fi editate în cazul în care se dorește modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.

Folosirea (vizitarea sau cumpărarea serviciilor) acestui site, implică acceptarea acestor termeni și condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Publicitate și legături cu importatorii oficiali

Operatorii, administratorii și/sau proprietarii tapiteriicurate.ro nu pot fi făcuți nici material nici sub altă formă, direct sau indirect, responsabili pentru relațiile rezultate / consecințele afirmațiilor, promoțiilor/campaniilor de promovare ale producătorilor și ale importatorilor oficiali de produse folosite în serviciile cumpărate.

Sunteți pe deplin în cunoștință de cauză că orice informație, date, text, fotografii, grafică etc conținute în acest site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine. În aceste condiții nu putem sub nici o formă, direct sau indirect, fi făcuți responsabili pentru conținutul site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

Drepturi de Autor

Întregul conținut al site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică Web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date – sunt proprietatea Tapiteriicurate.ro și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul Tapiteriicurate.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru orice întrebări sau comentarii legate de drepturile de autor contactați-ne la adresa de email suport@tapiteriicurate.ro.
Dumneavoastră, ca utilizator sunteți pe deplin acord cu cele de mai sus.

Promoții si concursuri

Noi ne stabilim singuri regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți numai prin intermediul site-ului propriu. De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site. De asemenea promoțiile se aplică doar comenzilor care sunt înregistrate de către companie în perioada de timp în care promoția este validă și numai în limita timpului disponibil.
Nu garantăm servirea tuturor cererilor de servicii în perioada promoției și o putem întrerupe sau anula în orice moment fără nici o notificare prealabilă.

Condiții de renunțare

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la servicii, fără penalități și fără invocarea unui motiv, dacă aceasta are loc cu maxim 2 zile înaintea datei programate.

Clienții Tapiteriicurate.ro pot renunța la serviciile programate, dacă această renunțare este anunțată cu până la 2 zile înainte de data programată, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Tapiteriicurate.ro va înapoia contravaloarea avansului comenzii în cel mult 14 zile de la data denunțării în scris a contractului.
Suma înapoiată cât și condițiile de returnare nu includ cheltuielile de transport.

Limitare de responsabilitate

Companiile, produsele sau serviciile menționate în articolele publicate sunt mărci înregistrate ale companiilor respective. Utilizarea oricărui nume de marcă înregistrată este realizată doar în scopul analizei și nu constituie reclamă pentru compania respectivă.

Nu vom fi responsabili în fața nici unei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest site.
De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel pierderi.

Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.
Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor.

Dispute și Conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între companie și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de competența instanțelor românești.

Acceptați și înțelegeți în mod expres că:

Nu oferim nici un fel de garanție, directă sau indirectă că: serviciul va fi potrivit cerințelor dumneavoastră; serviciul va fi neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel; calitatea informațiilor, datelor, imaginilor, produselor obținute contra cost sau gratis prin intermediul serviciului va corespunde cerințelor și așteptărilor dumneavoastră; serviciul poate fi întrerupt de către proprietari sau administratori în orice moment fără nici o notificare prealabilă și fără nici un fel de pretenție de orice fel din partea dumneavoastră; prin intermediul serviciului nu se oferă nici un fel de garanție sau certitudine altele decât cele în mod expres specificate în acești termeni de oferire a serviciului; sunteți direct și deplin responsabil pentru orice activitate și/sau conținutul oricărei date, informații, imagini, text, înregistrări audio sau video sau a oricărei alte contribuții pe care o faceți și/sau o faceți disponibilă și/sau o transmiteți în condițiile prezenților termeni ai serviciului. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii; nu suntem responsabili și nu putem fi ținuți responsabili în nici un fel, direct sau indirect, pentru orice pagubă și/sau problemă directă sau indirectă, de orice natură, ca urmare a folosirii serviciului.